Viimati muudetud: 3. Jaanuar 2019

Privaatsuspoliitika

Bankwiser (edaspidi nimetatud "Meie", "Meid" või "Meile") austab Teie privaatsust ning kohustub seda kaitsma, järgides käesolevat privaatsuspoliitikat. Käesolev Privaatsuspoliitika selgitab, kuidas me kogume, töötleme, kasutame ja kaitseme meie rahahaldusteenuste kasutuse kaudu pakutavaid isiklikke andmeid, mida on täpsemalt kirjeldatud meie Kasutustingimustes ja mis on tehtud Teile kättesaadavaks veebipõhise teenusena meie veebisaidi kaudu aadressil www.bankwiser.eu ("Veebisait").

Palun lugege käesolevat Privaatsuspoliitikat hoolikalt, et mõista meie informatsiooni puudutavaid poliitikaid ja tavasid ning viise, kuidas me seda teavet kasutame. Kui Te nende poliitikate või tavadega ei nõustu, siis on Teie valikuks meie veebisaiti mitte kasutada. Sellele veebisaidile sisenedes ja seda kasutades nõustute käesoleva Privaatsuspoliitikaga. Käesolevat poliitikat võidakse aeg-ajalt muuta. Teie jätkuvat selle veebisaidi kasutamist pärast muudatuste tegemist loetakse kui nõusolekut nende muudatustega, niisiis kontrollige regulaarselt poliitika ajakohastusi. Need, kes külastavad meie veebisaiti konto kaudu või kasutavad muul viisil meie veebisaidi poolt pakutavaid teenuseid, on "Külastajad". Need, kes oma kontosse sisse logivad või muul viisil kasutavad mõnda meie veebiteenuse pakkumist, on "Kasutajad". Koos meie Kasutustingimuste lepinguga reguleerib käesolev Privaatsuspoliitika meie teenuste kasutamist.

1. Informatsiooni kogumine

Kui Te külastate meie veebisaiti, võime paigutada Teie arvutisse küpsise, mis aitab meie süsteemil tuvastada, kui olete teinud taaskülastuse. See küpsisefail annab meile Teie IP aadressi ja Teie poolt kasutatava brauseritüübi. See on ka ainus informatsioon, mida me kogume, kui olete Külastaja.

Kasutajatelt ja nende kohta kogume me mitut tüüpi informatsiooni, sealhulgas järgmist:

 • Informatsioon, mille kaudu on võimalik Teid isiklikult tuvastada, nagu nimi, sünniaeg, riik ja linn, kus elate, Teie sugu ja vanus;
 • Kontole sisselogimise volitused, kaasa arvatud e-postiaadress ja salasõnad;
 • Muu teave finantskontodelt, millele viitate (link) või laadite üles meie teenustele (kaasa arvatud pangakonto saldo, tehingud ja finantsvahendid);

Kui Te liigute ringi meie veebisaidil ja suhtlete sellega, võime kasutada automaatset andmekogumistehnoloogiat , et koguda teatud informatsiooni Teie seadmete, lehitsustegevuste ja tavade kaudu, kaasa avatud:

 • Üksikasjad Teie külastuste kohta meie veebilehele, kaasa arvatud liiklusandmed, asukohaandmed, sisselogimised ja muud suhtlust puudutavad andmed ning ressursid, millele otsite ligipääsu ja kasutate meie veebisaidil;
 • Informatsioon Teie arvuti ja internetiühenduse kohta, kaasa arvatud Teie IP aadress, operatsioonisüsteem ja lehitsejatüüp;

Tehnoloogia, mida me kasutame automaatseks andmekogumiseks, võib sisaldada küpsiseid (või lehitsejaküpsiseid) . Küpsis on väike fail, mis paigutatakse teie arvuti kõvakettale. Te võite keelduda lehitsejaküpsistest, aktiveerides vastava seade oma veebilehitsejas (brauseris). Siiski tuleb arvesse võtta, et kui valite selle seade, võite kaotada juurdepääsu meie veebisaidi teatud osadele. Kui Te ei ole reguleerinud oma brauseriseadeid nii, et see keelab küpsiste kasutamise, laseb meie süsteem küpsised käiku siis, kui Te suunate oma veebilehitseja meie veebisaidile.

Kasutades meie veebisaiti, edastate vabatahtlikult mitmel viisil informatsiooni, nagu:

 1. Kui Te täidate vorme eesmärgiga registreerida oma e-postiaadress või kui muul viisil täidate meie veebisaiti kasutades mingeid ülesandeid, sisestades selle käigus informatsiooni.
 2. Kui Te võtate meiega ühendust abi saamiseks, teatate veebisaidiga seotud probleemist või teete muid üldisi päringuid.
 3. Kui arveldusinformatsioon on sisestatud peale meie veebisaidilt tellitud ostu sooritamist.
 4. Kui on sisestatud muu valikuline vastus uuringutele, milles Bankwiser palub teil osaleda.

2. Informatsiooni kasutamine

Me kasutame kogutud informatsiooni või Teie poolt meile edastatud informatsiooni, kaasa arvatud isiklikud andmed selleks, et:

 • Tutvustada Teile meie veebisaiti ja selle sisu;
 • Võimaldada Teil oma konto registreerida, sealhulgas Teie seadme autentimine, et saaksite ligipääsu meie teenustele;
 • Edastada Teile teatisi konto/tellimuste kohta, sealhulgas aegumis- ja uuendusteated;
 • Võimaldada ühendust kolmanda isiku finantsinstitutsiooni kontodega meie veebilehele ning koguda kontojääke ja ülekandeid nende kolmandate isikute finantsinstitutsioonidelt;
 • Täita oma kohustusi ja kehtestada oma õigusi, mis põhinevad mistahes Teie ja meie vahel sõlmitud lepingutel, kaasa arvatud arveldamine ja kogumine;
 • Teavitada Teid muudatustest meie veebisaidil või mistahes selle saidi kaudu pakutavate kaupade või teenuste osas;
 • Võimaldada Teil osa võtta meie veebisaidil toimuvatest interaktiivsetest tegevustest;
 • Pakkuda Teile kliendituge või teha pakkumisi teenuste osas, kaasa arvatud Teie päringutele ja soovidele vastamine ja nende lahendamine e-posti või telefoni teel;  
 •  
 • Saada Teile informatsiooni ja reklaamiga seotud sisusid, mille vastuvõtmise Te olete valikuna aktsepteerinud. Te võite peatada reklaamikirjade saamise, järgides instruktsioone tellimuse tühistamise kohta, mis on lisatud igale e-kirjale;
 • Täita mistahes muud eesmärki, milleks Te olete informatsiooni esitanud;
 • Mistahes muul eesmärgil Teie nõusolekul.

Bankwiser astub kõik mõistlikud sammud selleks, et Teil oleks kontroll oma andmete üle. Te saate igal ajal oma konto tühistada, liikudes veebisaidi valikutes olevale võimalusele "kustuta konto". Teie konto kasutamine peatatakse otsekohe ja me lülitame välja igasuguse ühenduse informatsiooniga, mille oleme Teie konto kaudu loonud.    

3. Blogid ja muud foorumid meie veebisaidil

Informatsioon, mis sisestatakse kasutajate poolt veebisaidil aset leidvate avalike foorumite käigus, on kättesaadav, loetav ja kasutatav ka Teiste kasutajate jaoks. Hoidke alal kõrget kriitikameelt, kui pakute informatsiooni kasutajatele või kolmandatele isikutele veebisaidi teenuste avalikel aladel. Sellist informatsiooni võidakse kasutada Teile rämpsposti või muude soovimatute sõnumite saatmiseks. Me ei vastuta ühegi kahju eest, mis on tulenenud – kas teadlikult või teadmatusest – meie kolmandatele isikutele mõeldud ja Teie poolt meie veebisaidil toimivatesse foorumitesse või blogidesse sisestatud isikliku informatsiooni kasutamisest. Nende foorumite korraldajateks võime olla meie või võib olla mõni meie nimel tegutsev kolmandast isikust teenusepakkuja. Seetõttu soovitame kõigil kasutajatel kaitsta end pseudonüümsete identiteetidega, kui olete meie avalikes foorumites, blogides või mõnes muus selle veebisaidi avalikus keskkonnas.

4. Teie informatsiooni avalikustamine

Me jätame endale õiguse (milleks Teie meid volitate) oma äranägemise järgi jagada ja avalikustada Teie isiklikku informatsiooni, kui me otsustame, et sellise informatsiooni avalikustamine on vajalik või asjakohane:

 1. Et kaitsta oma õigusi Teie vastu või seoses Teiepoolse Bankwiseri teenustetingimuste rikkumisega;
 2. Et aidata piirata keelatud või ebaseaduslikke tegevusi, mis mõjutavad või kahjustavad meie huve;
 3. Kui seda nõuavad kehtivad seadused, olemasolevad määrused või õiguslikud menetlused; või
 4. Et anda teavet esindajatele ja nõustajatele nagu advokaadid või audiitorid, et aidata meil järgida õigus-, raamatupidamis- ja ohutusnõudeid.

5. Privaatsuspoliitika ajakohastamine

Me jätame endale õiguse igal ajal käesolevat Privaatsuspoliitikat muuta. Kui me otsustame tulevikus käesolevat Privaatsuspoliitikat muuta, postitame asjakohase teatise oma veebisaidile ja/või teavitame Teid sellest e-posti kaudu. Kõik mittemateriaalsed muudatused (nagu selgitused) selles Privaatsuspoliitikas jõustuvad kuupäeval, mil saadeti teatis muudatuste kohta; kõik materiaalsed muudatused jõustuvad 30 päeva möödudes vastava teatise postitamisest veebisaidile. Kui ei ole sätestatud teisiti, kehtib meie praegune Privaatsuspoliitika kõigi isikuandmete suhtes, mis meil Teie kohta on. Privaatsuspoliitika viimase muutmise kuupäev kuvatakse poliitika ülaosas. Me soovitame Teil välja trükkida selle Privaatsuspoliitika koopia Teile teadmiseks ja külastada seda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt, et olla teadlik kõigist muudatustest. Teie jätkuv veebisaidi kasutamine on tõenduseks selle kohta, et olete aktsepteerinud kõik muudatused.

6. Võtke meiega ühendust

Kui Teil on käesoleva Privaatsuspoliitikaga või muul moel privaatsuse või ohutusega seotud küsimusi, kommentaare, probleeme või tagasisidet või kui Te soovite uuendada, kustutada või muuta mistahes Teie poolt veebisaidile edastatud isiklikke andmeid, saatke e-kiri aadressil  info[at]bankwiser.eu.